วิสัยทัศน์และพันธกิจทุนซีพี

เกี่ยวกับทุนซีพี

ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2565
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิก
ประกาศทุนการศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช.และ ปวส. ปี 2565
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช.และ ปวส. คลิก

สมัครทุนซีพี

ประเภททุน

สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวช. (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวส. (ปิดรับสมัคร)
ติดต่อหน่วยงานทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คลิก