วิสัยทัศน์และพันธกิจทุนซีพ

เกี่ยวกับทุนซีพี

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดมศึกษา คลิก
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ประเภททุน Young Innovator คลิก
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ ม.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวช
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวส
ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ประเภททุนบุตรพนักงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ประเภททุนบุตรพนักงาน (ประกาศเกียรติคุณเรียนดี) (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

สมัครทุนซีพี

ประเภททุน

สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนอุดมศึกษา (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุนการศึกษา ประเภททุน Young Innovator (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนบุตรพนักงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
สมัครทุนการศึกษา ประเภทบุตรพนักงาน (ประกาศเกียรติคุณเรียนดี) (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิก
ตรวจสอบสถานะการขอทุน คลิก
ติดต่อหน่วยงานทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คลิก