วิสัยทัศน์และพันธกิจทุนซีพี

เกี่ยวกับทุนซีพี

ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2567 คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- ประกาศเลื่อนเวลารับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คลิก
ประกาศทุนการศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช.และ ปวส. ปี 2567 คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช.และ ปวส.
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. คลิก
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวส. คลิก

สมัครทุนซีพี

ประเภททุน

สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวช. (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวส. (ปิดรับสมัคร)
ติดต่อหน่วยงานทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คลิก